Agenda en onderhandelingsresultaat beschikbaar voor extra besloten Ledenraad KVGO over Grafimedia cao


Het KVGO nodigt leden uit voor een – besloten – extra bijeenkomst van de Ledenraad op 24 januari 2019 in De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 te Soest. Dit in verband met het op 3 december bereikte resultaat van de onderhandelingen voor een nieuwe Grafimedia cao.


Lees Meer