Agenda KVGO Ledenvergadering 21 mei ‘Wisseling van de wacht’ gepubliceerd


De KVGO-bijeenkomst vindt op 21 mei plaats bij Claus Park Collection in Hoofddorp. Het is de laatste ledenvergadering onder het voorzitterschap van Cees Verweij. Na afloop is er zijn afscheidsreceptie.


Lees Meer