Cijfers CBS iets gunstiger t.o.v. KVGO onderzoek


BRANCHE - GOC vatte de cijfers samen, zoals deze via het CBS vanuit de branche zijn aangeleverd. De analyses zijn van afgelopen maart en april, waarin met name april ernstige daling in de omzet lieten zien. Ook in Duitsland werd de maandelijkse analyse van de branche geactualiseerd.
Lees Meer