Vernieuwde branche RI&E Grafimedia vanaf 12 oktober in de ‘lucht’


De Werkgroep arbeid en gezondheid grafimedia (WAGG) heeft verleden jaar opdracht gegeven de branche RI&E te vernieuwen zodat deze aan de stand der techniek voldoet (In de WAGG zitten vertegenwoordigers van het KVGO en de vakbonden.) Het gebruik van de branche-RI&E is gratis voor KVGO-leden. Niet-leden betalen voor het gebruik een licentievergoeding. Nieuw is de…
Lees Meer