Toelichting van de voorstellen in eerste cao-ronde


Vanmorgen vond de eerste ronde plaats van de onderhandelingen voor de Grafimedia cao vanaf 2022. Zoals gebruikelijk werd begonnen met het toelichten van de voorstellen.


Lees Meer