Vereniging vkgo en GSOB bundelen krachten


BRANCHE - De VKGO heeft haar netwerk versterkt door een alliantie aan te gaan met GSOB (Grafimedia Studiegroep), het kennisplatform voor de grafimediawereld.
Lees Meer